Izleti

Nudimo organizirane izlete po Kozjanskom za škole, fakultete, aktivne turiste, jednodnevne izletnike i druge organizirane grupe. U suradnji s Kozjanskim parkom nudimo mogućnost sastavljanja više paketa, ovisno o interesu. U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama možemo Vam pripremiti i druge mogućnosti razgledavanja, koje one same prezentiraju.