Kozjanski park – zaštićeno područje

Kozjanski park je zaštićeno područje površine 206 km² sa statusom regionalnog parka. Zaštićeno područje na sjeveru je omeđeno Rudnicom, na istoku Sutlom, na jugu preko Orlice prelazi u Bizeljsko i Senovsko gričevje, a na zapadu granica prolazi preko planina Vetrnik i Oslica. Karakterizira ga prelazak iz predalpskih brežuljkastih i pretežno šumovitih predjela u ravnicu uz Sutlu. Između ravničarskog Obsotelja i planina istočnog Posavskog gorja nalaze se voćarsko-vinogradarsko Srednjesotelsko i Bizeljsko-sremiško tercijarno gorje.

Glavni vodotoci su rijeke Bistrica i Sutla, čije doline predstavljaju ravničarski dio područja, gdje prolaze glavne prometne veze i gdje se nalaze sva veća središnja naselja.

69% Kozjanskog parka uključeno je u europski važno zaštićeno područje Natura 2000. Kozjanski regionalni park uključen je u mrežu Parkova dinarskog luka (Dinaric Arc Parks), čiji je glavni cilj povezivanje nacionalnih, regionalnih i parkova prirode u području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Dinarski luk svojom je svojom ljepotom, geografskim položajem, bioraznolikošću i očuvanošću prirode u samom svjetskom vrhu. Djelovanje saveza Parkova dinarskog luka, u okviru kojeg je nastao brand Parkovi Dinarida – neotkriveni svijet, usmjerava WWF – World Wildlife Foundation.

Od 2010. godine Kozjansko i Obsotelje uključeni su u međunarodnu mrežu biosfernih područja, u okviru programa Čovjek i biosfera (Man and biosphere – MAB) pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Program MAB afirmira biosferna područja kao koncept i sredstvo za ostvarivanje održive ravnoteže između često suprotstavljenih ciljeva očuvanja biološke raznolikosti, promicanja razvoja ljudskih resursa uz očuvanje kulturnih vrijednosti.