Kozjanski park

Kozje leži u srcu regionalnog Kozjanskog parka koji ima status MAB (Man and biosphere) UNESCO, Natura 2000. Može se pohvaliti velikim brojem prirodnih atrakcija i visokom razinom bioraznolikosti. U velikoj je mjeri očuvana kulturna baština. U okviru nje možete razgledati Grad Podsreda, stup srama na trgu Podsreda i trgu Pilštanj, Luršku jamu u Zagorju, Grusku jamu i mnoge druge atrakcije.